Cool Neon Green Outer Glow Pointer
Orang yang paling berkuasa adalah orang yang dapat menguasai dirinya sendiri.

Sabtu, 26 November 2011

Kaedah Pengajaran Pendidikan Jasmani

Dalam proses pengajaran Pendidikan Jasmani, guru merancang apa yang hendak diajar dan bagaimana hendak diajar. Kaedah yang berkesan dapat membantu pelajar mencapai kemahiran, perubahan sikap yang positif, mendalami serta meluaskan kefahaman tentang diri sendiri dan orang lain, serta dapat mempraktikkan dalam kehidupan sebenar.

Terdapat beberapa Pendekatan yang digunakan untuk mengajar mata pelajaran Pendidikan Jasmani. Secara umum terdapat tiga Pendekatan yang disarankan iaitu :
1.  Pendekatan Tradisi
2.  Pendekatan Penyelesaian Masalah
3.  Pendekatan Gabungan

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

INDEKS JISIM BADAN

This is the official classification of the Body Mass Index from the WHO. Meaning BMI Normal weight 19–24,9 Over weight 25–29,9 Obesity I 30–34,9 Obesity II 35–39,9 Obesity III ≥ 40